ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนพัฒนา Mindset ในการบูรณาการการทำงานของบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒

แผนพัฒนา Mindset ในการบูรณาการการทำงานของบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ...

แผนพัฒนา Mindset ในการบูรณาการการทำงานของบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒
รายงานผลการเข้าร่วมการสัมมนา "Digital Government Summit 2019"

รายงานผลการเข้าร่วมการสัมมนา "Digital Government Summit 2019"

รายงานผลการเข้าร่วมการสัมมนา "Digital Government Summit 2019"
การติดตามผลของแผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

การติดตามผลของแผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

การติดตามผลของแผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาบุคลากร สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
แบบรายงานผลการพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม ช่วงไตรมาสที่..... ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แบบรายงานผลการพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม ช่วงไตรมาสที่..... ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แบบรายงานผลการพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม ช่วงไตรมาสที่..... ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบรายงาน พบ.1) (สำหรับการจัดโ...
หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ ๒๔

หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ ๒๔

โครงการฝึกอบรม การพัฒนาข้าราชการพลเรือนที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ ...
โครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาบุคลากร สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564

โครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาบุคลากร สำนักงานปลัดกระทรวง...

โครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ...
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐ” รุ่นที่ 4

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐ” รุ่นที่ 4

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐ" รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 17 - 21 ธันวาคม 2561 ...
โครงการการสร้างวัฒนธรรมองค์กรสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

โครงการการสร้างวัฒนธรรมองค์กรสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

โครงการการสร้างวัฒนธรรมองค์กรสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
แผนปฏิบัติการสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนปฏิบัติการสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนปฏิบัติการสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประชุมหัวหน้า กลุ่ม/ฝ่าย พบ. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

ประชุมหัวหน้า กลุ่ม/ฝ่าย พบ. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

วันอังคารที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ประชุมหัวหน้า กลุ่ม/ฝ่าย พบ.ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑โดยมี นางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกรผู้อำนวยการสถาบ...
หลักสูตร “ผู้บริหารงานยุติธรรมระดับต้น (บธต.)” รุ่นที่ ๒๘

หลักสูตร “ผู้บริหารงานยุติธรรมระดับต้น (บธต.)” รุ่นที่ ๒๘

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ผู้บริหารงานยุติธรรมระดับต้น (บธต.)” รุ่นที่ ๒๘ -------------------------------...