• ทำความรู้จักกับ Cyber Security
    ทำความรู้จักกับ Cyber Security

    "ทำความรู้จักกับ Cyber Security" เพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและนำมาใช้ในการปฏิบัต...

  • พื้นฐาน Data Science ที่ควรรู้
    พื้นฐาน Data Science ที่ควรรู้

    "พื้นฐาน Data Science ที่ควรรู้" เพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและนำมาใช้ในการปฏิบัต...