• พื้นฐาน Data Science ที่ควรรู้
    พื้นฐาน Data Science ที่ควรรู้

    "พื้นฐาน Data Science ที่ควรรู้" เพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและนำมาใช้ในการปฏิบัต...