อาคารสำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 5 จ.เชียงใหม่

อาคารสำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 5 จ.เชียงใหม่

งานก่อสร้างสถานที่จัดเก็บแสดงของที่คัดแยกออกให้กรมราชทัณฑ์ดูแล ณ ถนนนนทบุรี 1 ตำบลสวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี

งานก่อสร้างสถานที่จัดเก็บแสดงของที่คัดแยกออกให้กรมราชทัณฑ์ดูแล ณ ถนนนนทบุรี 1 ตำบลสวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี
งานก่อสร้างอาคารเก็บเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อจัดเตรียมระบบไฟฟ้าเพื่อสนับสนุนไฟฟ้าในศูนย์ปฏิบัติงานสำรอง (DR Site) ณ อาคารบูรณการจังหวัดลพบุรี

งานก่อสร้างอาคารเก็บเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อจัดเตรียมระบบไฟฟ้าเพื่อสนับสนุนไฟฟ้าในศูนย์ปฏิบัติงานสำรอง (DR Site) ณ อาคารบูรณการจังหวัดลพบุรี

xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx