พันตำรวจโท พงษ์ธร ธัญญสิริ | รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหารความยุติธรรม

กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ (10 ส.ค. 2561 17:27 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ (6 ส.ค. 2561 14:41 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๓๐ กรกฎาคม - ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ (2 ส.ค. 2561 15:15 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ (16 ก.ค. 2561 14:57 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ (9 ก.ค. 2561 15:53 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ (25 มิ.ย. 2561 16:41 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ (15 มิ.ย. 2561 19:12 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ (12 มิ.ย. 2561 16:23 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๔ - ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ (4 มิ.ย. 2561 15:54 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤษภาคม - ๑ มิถุนายร ๒๕๖๑ (30 พ.ค. 2561 17:39 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ (21 พ.ค. 2561 09:47 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ (15 พ.ค. 2561 13:33 น.)