พันตำรวจโท พงษ์ธร ธัญญสิริ | รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหารความยุติธรรม

กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ (9 พ.ค. 2561 17:00 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๓๐ เมษายน - ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ (3 พ.ค. 2561 10:12 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ (17 เม.ย. 2561 09:36 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ (5 เม.ย. 2561 15:54 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๒ - ๖ เมษายน ๒๕๖๑ (30 มี.ค. 2561 17:04 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ (26 มี.ค. 2561 11:52 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ (19 มี.ค. 2561 10:28 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ (9 มี.ค. 2561 19:04 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๕ - ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ (5 มี.ค. 2561 09:18 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ - ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ (26 ก.พ. 2561 14:40 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ (19 ก.พ. 2561 10:40 น.)
กำหนดการ  ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ (9 ก.พ. 2561 13:38 น.)