พันตำรวจโท พงษ์ธร ธัญญสิริ | รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหารความยุติธรรม

กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๕ - ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  (2 ก.พ. 2561 17:14 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ (26 ม.ค. 2561 15:34 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ (22 ม.ค. 2561 09:10 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ (15 ม.ค. 2561 15:09 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ (5 ม.ค. 2561 17:50 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๑ - ๕  มกราคม  ๒๕๖๑ (3 ม.ค. 2561 17:57 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ (25 ธ.ค. 2560 16:03 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ (15 ธ.ค. 2560 15:13 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ (8 ธ.ค. 2560 11:30 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๔ - ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ (1 ธ.ค. 2560 14:52 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน - ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ (27 พ.ย. 2560 09:59 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (20 พ.ย. 2560 09:44 น.)