พันตำรวจโท พงษ์ธร ธัญญสิริ | รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหารความยุติธรรม

กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (13 พ.ย. 2560 09:12 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (3 พ.ย. 2560 12:14 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๓๐ ตุลาคม - ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (27 ต.ค. 2560 16:13 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ (20 ต.ค. 2560 14:36 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ (16 ต.ค. 2560 16:11 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ (9 ต.ค. 2560 08:57 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๒ - ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ (2 ต.ค. 2560 08:41 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ (22 ก.ย. 2560 16:20 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ (15 ก.ย. 2560 14:22 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ (11 ก.ย. 2560 08:29 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๔ - ๘ กันยายน ๒๕๖๐ (1 ก.ย. 2560 15:20 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๒๘ สิงหาคม - ๑ กันยายน ๒๕๖๐ (25 ส.ค. 2560 16:41 น.)