พันตำรวจโท พงษ์ธร ธัญญสิริ | รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหารความยุติธรรม

กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ (18 ส.ค. 2560 16:32 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ (11 ส.ค. 2560 17:27 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๗ สิงหาคม - ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ (4 ส.ค. 2560 16:19 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม - ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ (27 ก.ค. 2560 11:31 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (24 ก.ค. 2560 10:27 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (21 ก.ค. 2560 16:00 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (7 ก.ค. 2560 14:53 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๓ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (3 ก.ค. 2560 09:29 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ (23 มิ.ย. 2560 14:50 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ (16 มิ.ย. 2560 10:59 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ (9 มิ.ย. 2560 15:18 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๕ - ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ (2 มิ.ย. 2560 15:58 น.)