พันตำรวจโท พงษ์ธร ธัญญสิริ | รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหารความยุติธรรม

กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม - ๒ มิถุนาย ๒๕๖๐ (26 พ.ค. 2560 14:25 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ (25 พ.ค. 2560 08:22 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ (15 พ.ค. 2560 09:49 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๘-๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ (8 พ.ค. 2560 08:45 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๑ - ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ (1 พ.ค. 2560 08:40 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ (21 เม.ย. 2560 10:47 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ (20 เม.ย. 2560 15:02 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๔ เมษายน ๒๕๖๐ (10 เม.ย. 2560 08:32 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๓-๗ เมษายน ๒๕๖๐ (31 มี.ค. 2560 16:04 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๒๗-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ (27 มี.ค. 2560 08:41 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ (20 มี.ค. 2560 09:54 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ 13-17 มีนาคม 2560 (15 มี.ค. 2560 15:25 น.)