นายวิทยา สุริยะวงค์ | รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาพฤตินิสัย

กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๕ - ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ (5 ก.พ. 2561 11:19 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ (26 ม.ค. 2561 15:32 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ (22 ม.ค. 2561 12:17 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ (15 ม.ค. 2561 15:03 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ (5 ม.ค. 2561 17:50 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๑ - ๕ มกราคม ๒๕๖๑ (3 ม.ค. 2561 14:29 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ (25 ธ.ค. 2560 16:04 น.)
กำนดการ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ (18 ธ.ค. 2560 09:34 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ (12 ธ.ค. 2560 10:27 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๔ - ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ (1 ธ.ค. 2560 17:08 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน - ๑ ธันซาคม ๒๕๖๐ (28 พ.ย. 2560 11:30 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (20 พ.ย. 2560 09:39 น.)