นายวิทยา สุริยะวงค์ | รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาพฤตินิสัย

กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (10 พ.ย. 2560 15:38 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (7 พ.ย. 2560 09:38 น.)
กำหนดการระหว่างวันที่ ๓๐ ตุลาคม - ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  (31 ต.ค. 2560 09:28 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ (24 ต.ค. 2560 09:04 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ (16 ต.ค. 2560 16:12 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ (9 ต.ค. 2560 09:01 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๒ - ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ (29 ก.ย. 2560 16:05 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ (22 ก.ย. 2560 17:25 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ (15 ก.ย. 2560 15:30 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ (11 ก.ย. 2560 08:27 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๔ - ๘ กันยายน ๒๕๖๐ (1 ก.ย. 2560 16:51 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๒๘ สิงหาคม - ๑ กันยายน ๒๕๖๐ (28 ส.ค. 2560 15:06 น.)