นายวิทยา สุริยะวงค์ | รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาพฤตินิสัย

กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ (22 พ.ค. 2560 08:53 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ (15 พ.ค. 2560 08:48 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๘-๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ (8 พ.ค. 2560 08:44 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๑ - ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ (1 พ.ค. 2560 09:34 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ (21 เม.ย. 2560 15:13 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ (18 เม.ย. 2560 10:28 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๔ เมษายน ๒๕๖๐ (10 เม.ย. 2560 08:30 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๓-๗ เมษายน ๒๕๖๐ (3 เม.ย. 2560 08:48 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๒๗-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ (27 มี.ค. 2560 08:43 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ (20 มี.ค. 2560 09:33 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ 13-17 มีนาคม 2560 (15 มี.ค. 2560 15:34 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ 6-10 มีนาคม 2560 (15 มี.ค. 2560 15:34 น.)