พันตำรวจเอก ดุษฎี อารยวุฒิ | รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านอำนวยความยุติธรรม

กำหนดการ ระหว่างวันที่ 6-10 มีนาคม 2560 (15 มี.ค. 2560 15:36 น.)
กำหนดการระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2560 (15 มี.ค. 2560 15:36 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2560 (15 มี.ค. 2560 15:36 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ 2560 (15 มี.ค. 2560 15:36 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2560 (15 มี.ค. 2560 15:36 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 (15 มี.ค. 2560 15:36 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ 23-27 มกราคม 2560 (15 มี.ค. 2560 15:36 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ 16-20 มกราคม 2560 (15 มี.ค. 2560 15:36 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ 9-13 มกราคม 2560 (15 มี.ค. 2560 15:36 น.)