พันตำรวจเอก ดุษฎี อารยวุฒิ | รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านอำนวยความยุติธรรม

กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ (15 ส.ค. 2561 11:27 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ (6 ส.ค. 2561 14:45 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๓๐ กรกฎาคม - ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ (2 ส.ค. 2561 15:17 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ (16 ก.ค. 2561 14:59 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ (9 ก.ค. 2561 16:10 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ (25 มิ.ย. 2561 16:43 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ (15 มิ.ย. 2561 19:10 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๔ - ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ (4 มิ.ย. 2561 15:55 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤษภาคม - ๑ มิถุนายร ๒๕๖๑ (30 พ.ค. 2561 17:40 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ (21 พ.ค. 2561 09:51 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ (15 พ.ค. 2561 13:35 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ (9 พ.ค. 2561 17:01 น.)