พันตำรวจเอก ดุษฎี อารยวุฒิ | รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านอำนวยความยุติธรรม

กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๓๐ เมษายน - ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ (3 พ.ค. 2561 10:15 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ (26 เม.ย. 2561 10:54 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ (23 เม.ย. 2561 09:50 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ (17 เม.ย. 2561 08:26 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ (5 เม.ย. 2561 15:55 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๒ - ๖ เมษายน ๒๕๖๑ (2 เม.ย. 2561 14:52 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ (26 มี.ค. 2561 13:29 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ (19 มี.ค. 2561 10:30 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ (12 มี.ค. 2561 14:48 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ - ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ (23 ก.พ. 2561 16:46 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ (16 ก.พ. 2561 14:45 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ (9 ก.พ. 2561 15:58 น.)