พันตำรวจเอก ดุษฎี อารยวุฒิ | รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านอำนวยความยุติธรรม

กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๕ - ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ (6 ก.พ. 2561 17:07 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ (26 ม.ค. 2561 16:10 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ (22 ม.ค. 2561 08:58 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ (15 ม.ค. 2561 15:02 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ (5 ม.ค. 2561 17:51 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๑ - ๕ มกราคม ๒๕๖๑ (3 ม.ค. 2561 14:31 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ (25 ธ.ค. 2560 16:06 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ (15 ธ.ค. 2560 15:15 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ (12 ธ.ค. 2560 09:26 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๔ - ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ (4 ธ.ค. 2560 08:36 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน - ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ (27 พ.ย. 2560 09:57 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (20 พ.ย. 2560 13:44 น.)