พันตำรวจเอก ดุษฎี อารยวุฒิ | รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านอำนวยความยุติธรรม

กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (10 พ.ย. 2560 16:11 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (7 พ.ย. 2560 09:40 น.)
กำหนดการระหว่างวันที่ ๓๐ ตุลาคม - ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  (31 ต.ค. 2560 09:27 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ (20 ต.ค. 2560 14:38 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ (16 ต.ค. 2560 16:14 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ (6 ต.ค. 2560 14:26 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๒ - ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ (29 ก.ย. 2560 16:06 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ (25 ก.ย. 2560 11:25 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ (15 ก.ย. 2560 13:14 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ (8 ก.ย. 2560 15:14 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๔ -๘ กันยายน ๒๕๖๐ (4 ก.ย. 2560 11:50 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๒๘ สิงหาคม - ๑ กันยายน ๒๕๖๐ (28 ส.ค. 2560 10:28 น.)