พันตำรวจเอก ดุษฎี อารยวุฒิ | รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านอำนวยความยุติธรรม

กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ (18 ส.ค. 2560 16:39 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ (11 ส.ค. 2560 17:28 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๗ สิงหาคม - ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ (4 ส.ค. 2560 16:27 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม - ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ (27 ก.ค. 2560 11:33 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (21 ก.ค. 2560 15:59 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (14 ก.ค. 2560 14:22 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (7 ก.ค. 2560 14:55 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๓ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (3 ก.ค. 2560 09:26 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ (23 มิ.ย. 2560 13:28 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ (16 มิ.ย. 2560 16:49 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ (9 มิ.ย. 2560 15:17 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๕ - ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ (5 มิ.ย. 2560 08:35 น.)