พันตำรวจเอก ดุษฎี อารยวุฒิ | รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านอำนวยความยุติธรรม

กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ - ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ (29 พ.ค. 2560 08:50 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ (19 พ.ค. 2560 16:12 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ (15 พ.ค. 2560 09:06 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๘-๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ (8 พ.ค. 2560 09:15 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๑ - ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ (1 พ.ค. 2560 08:39 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ (25 เม.ย. 2560 09:06 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ (12 เม.ย. 2560 14:48 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๔ เม.ย.๖๐ (10 เม.ย. 2560 11:28 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๓-๗ เมษายน ๒๕๖๐ (31 มี.ค. 2560 16:03 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๒๗-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ (28 มี.ค. 2560 11:02 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ (20 มี.ค. 2560 09:29 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ 13-17 มีนาคม 2560 (15 มี.ค. 2560 15:36 น.)