ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ | ปลัดกระทรวงยุติธรรม

กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ (20 ส.ค. 2561 08:31 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ (14 ส.ค. 2561 08:48 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ (10 ส.ค. 2561 17:32 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ (8 ส.ค. 2561 16:33 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๓๐ กรกฎาคม - ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ (2 ส.ค. 2561 15:18 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ (16 ก.ค. 2561 15:01 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ (9 ก.ค. 2561 16:13 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ (25 มิ.ย. 2561 16:45 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ (18 มิ.ย. 2561 17:24 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ (12 มิ.ย. 2561 09:37 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๔ - ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ (4 มิ.ย. 2561 16:29 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤษภาคม - ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ (28 พ.ค. 2561 13:18 น.)