ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ | ปลัดกระทรวงยุติธรรม

กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ (21 พ.ค. 2561 09:53 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ (11 พ.ค. 2561 16:30 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ (9 พ.ค. 2561 17:03 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๓๐ เมษายน - ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ (3 พ.ค. 2561 10:13 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ (17 เม.ย. 2561 08:28 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ (5 เม.ย. 2561 15:52 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๒ - ๖ เมษายน ๒๕๖๑ (30 มี.ค. 2561 17:08 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ (26 มี.ค. 2561 14:00 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ (19 มี.ค. 2561 10:32 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ (9 มี.ค. 2561 19:08 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๕ - ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ (5 มี.ค. 2561 13:01 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ - ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ (23 ก.พ. 2561 10:04 น.)