ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ | ปลัดกระทรวงยุติธรรม

กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ (16 ก.พ. 2561 14:02 น.)
กำหนดการ  ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ (9 ก.พ. 2561 13:39 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๕ - ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  (2 ก.พ. 2561 17:15 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๒๙ มกราคม - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ (29 ม.ค. 2561 08:58 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ (22 ม.ค. 2561 08:55 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ (15 ม.ค. 2561 14:59 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ (5 ม.ค. 2561 17:53 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๑ - ๕ มกราคม ๒๕๖๑ (28 ธ.ค. 2560 15:27 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ (25 ธ.ค. 2560 16:07 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ (15 ธ.ค. 2560 15:19 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ (8 ธ.ค. 2560 16:37 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๔ - ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ (1 ธ.ค. 2560 14:58 น.)