ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ | ปลัดกระทรวงยุติธรรม

กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน - ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ (24 พ.ย. 2560 16:17 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (20 พ.ย. 2560 09:31 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (10 พ.ย. 2560 11:13 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (3 พ.ย. 2560 10:17 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๓๐ ตุลาคม - ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (27 ต.ค. 2560 16:14 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ (20 ต.ค. 2560 14:40 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๑๖ -๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ (12 ต.ค. 2560 15:18 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ (6 ต.ค. 2560 13:46 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๒ - ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ (29 ก.ย. 2560 09:56 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ (22 ก.ย. 2560 13:55 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ (15 ก.ย. 2560 13:13 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ (11 ก.ย. 2560 08:30 น.)