ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ | ปลัดกระทรวงยุติธรรม

กำหนดการ ระหว่างวันที ๔ - ๘ กันยายน ๒๕๖๐ (1 ก.ย. 2560 11:10 น.)
กำหนดการ  ระหว่างวันที่ ๒๘ สิงหาคม - ๑ กันยายน ๒๕๖๐ (25 ส.ค. 2560 11:24 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ (21 ส.ค. 2560 09:32 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ (15 ส.ค. 2560 10:31 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๗ สิงหาคม - ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ (4 ส.ค. 2560 16:30 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม - ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ (27 ก.ค. 2560 17:12 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (21 ก.ค. 2560 15:55 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (14 ก.ค. 2560 13:27 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (7 ก.ค. 2560 16:00 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๓ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (3 ก.ค. 2560 14:05 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ (23 มิ.ย. 2560 14:17 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ (16 มิ.ย. 2560 16:42 น.)