ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ | ปลัดกระทรวงยุติธรรม

กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ (9 มิ.ย. 2560 15:32 น.)
กำหนดการ ะหว่างวันที่ ๕ - ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ (2 มิ.ย. 2560 10:58 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม - ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ (2 มิ.ย. 2560 10:57 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ (19 พ.ค. 2560 09:57 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ (11 พ.ค. 2560 15:02 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๘-๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ (8 พ.ค. 2560 08:41 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๑ - ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ (28 เม.ย. 2560 11:03 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ (21 เม.ย. 2560 10:45 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ (18 เม.ย. 2560 08:46 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๔ เมษายน ๒๕๖๐ (7 เม.ย. 2560 12:40 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๓-๗ เมษายน ๒๕๖๐ (31 มี.ค. 2560 13:58 น.)
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๒๗-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ (27 มี.ค. 2560 08:39 น.)