คำชี้แจงหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในรายการ คืนความสุขให้คนในชาติ

คำชี้แจงหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในรายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ" เมื่อวันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2557 (15 มี.ค. 2560 12:47 น.)
คำชี้แจงหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในรายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ" เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557 (15 มี.ค. 2560 12:46 น.)
คำชี้แจงหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในรายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ" เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557 (15 มี.ค. 2560 12:46 น.)
คำชี้แจงหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในรายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ" เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 (15 มี.ค. 2560 12:45 น.)
คำชี้แจงหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในรายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ" เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2557 (15 มี.ค. 2560 12:44 น.)
คำชี้แจงหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในรายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ" เมื่อวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557 (15 มี.ค. 2560 12:43 น.)
คำชี้แจงหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในรายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ" เมื่อวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 (15 มี.ค. 2560 12:41 น.)
คำชี้แจงหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในรายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ" เมื่อวันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2557 (15 มี.ค. 2560 12:41 น.)
คำชี้แจงหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในรายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ" เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กรกฎาคม 2557 (15 มี.ค. 2560 12:40 น.)
คำชี้แจงหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในรายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ" เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2557 (15 มี.ค. 2560 12:39 น.)
คำชี้แจงหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในรายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ" เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2557 (15 มี.ค. 2560 12:38 น.)
คำชี้แจงหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในรายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ" เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน 2557 (15 มี.ค. 2560 12:37 น.)