คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ ๖๐๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อหนังสือสำหรับห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 พ.ค. 2562 09:48 น.)
คำสั่งที่ ๖๐๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (3 พ.ค. 2562 09:43 น.)
คำสั่งที่ ๕๙๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดจ้างทำรายงานเรื่อง การศึกษาเพื่อสร้างเครือข่ายเพื่อนช่วยเพื่อน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 พ.ค. 2562 09:30 น.)
คำสั่งที่ ๕๙๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดจ้างสแกนและจะทำดัชนีเอกสารข้อมูลประเทศสมาชิกอาเซียน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 พ.ค. 2562 15:06 น.)
คำสั่งที่ ๕๙๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างทำตรายางจำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 พ.ค. 2562 15:04 น.)
คำสั่งที่ ๕๙๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภท โน๊ตบุ๊ค ยี่ห้อ Lenovo รุ่น V๔๘๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 พ.ค. 2562 14:30 น.)
คำสั่งที่ ๕๙๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดจ้างพิมพ์รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 พ.ค. 2562 14:20 น.)
คำสั่งที่ ๕๙๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อของตกแต่งสถานที่ฝึกอบรมโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 พ.ค. 2562 14:18 น.)
คำสั่งที่ ๕๙๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างบันทึกภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหว และจัดทำวีดีทัศน์ สำหรับเสนอคณะรัฐมนตรี จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 พ.ค. 2562 14:17 น.)
คำสั่งที่ ๕๙๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุสำหรับการซื้อยางรถยนต์ พร้อมเปลี่ยนยาง สำหรับรถส่วนกลางหมายเลขทะเบียน ๒ กง ๗๙๓๒ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 พ.ค. 2562 14:16 น.)
คำสั่งที่ ๕๙๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างซ่อมรถส่วนกลางหมายเลขทะเบียน ฎศ ๗๕๐๘ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 พ.ค. 2562 14:14 น.)
คำสั่งที่ ๕๘๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 พ.ค. 2562 14:13 น.)