วันที่ 28 พ.ค. 2561 17:41 น.

คำสั่งที่ 132/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และงานจ้างก่อสร้างอาคารบูรณาการจังหวัด ระยอง

อ่านต่อ »

วันที่ 28 พ.ค. 2561 17:34 น.

คำสั่งที่ 524/2561 คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม แต่งตั้งผู้ควบคุมงานจ้างก่อสร้างอาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดระยอง

อ่านต่อ »

วันที่ 27 ก.พ. 2561 19:25 น.

คำส่ังที่ 188/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สุโขทัย

อ่านต่อ »

วันที่ 22 ก.พ. 2561 18:58 น.

คำสั่งที่ 157/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา จ. น่าน

อ่านต่อ »

วันที่ 22 ก.พ. 2561 18:52 น.

คำสั่งที่ 120/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด จังหวัดอทัยธานี

อ่านต่อ »

วันที่ 22 ก.พ. 2561 18:44 น.

คำส่ังที่ 142/25612 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ จ. ลำปาง

อ่านต่อ »

วันที่ 21 ก.พ. 2561 19:16 น.

คำส้ั่ง ที่ 188/2561

อ่านต่อ »

วันที่ 16 ก.พ. 2561 18:41 น.

คำสั่งที่ 139/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ ก่อสร้างอาคารบูรณาการ จังหวัดนครสวรรค์

อ่านต่อ »

วันที่ 15 ก.พ. 2561 18:52 น.

คำสั่งที่ 142/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคาเล็กทรอนิกส์ จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ »

วันที่ 15 ก.พ. 2561 18:47 น.

คำสั่งที่ 139/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดนครสวรรค์

อ่านต่อ »

วันที่ 15 ก.พ. 2561 18:37 น.

คำสั่งที่ 157/2561 แต่งตั้งคณกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกสฺ จังหวัดน่าน

อ่านต่อ »

วันที่ 15 ก.พ. 2561 18:31 น.

คำสั่งที่ 120/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้าง ฯ

อ่านต่อ »