# ชื่อไฟล์ วันที่ ดาวน์โหลด
35955 คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับการเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านกฎหมายและการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านกฎหมาย 29 ก.ย. 2562 00:00 น. คู่มือการปฏิบัติงาน ASLOM และ ALAWMM ดูแล้ว 2 ครั้ง
22490 ขั้นตอนการปฏิบัติงานการรับคณะผู้แทนต่างประเทศหารือข้อราชการกับผู้บริหาร 26 ก.ย. 2561 09:26 น. ขั้นตอนการรับคณะและตัวอย่างเอกสาร ดูแล้ว 20 ครั้ง
ความรู้ที่นำมาใช้ ดูแล้ว 12 ครั้ง
ตัวอย่างผังที่นั่ง ดูแล้ว 8 ครั้ง
18170 ฐานข้อมูลกฎหมายอาเซียน เรื่องการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมาย 31 พ.ค. 2561 15:49 น. กัมพูชา ดูแล้ว 24 ครั้ง
บรูไนดารุสซาลาม ดูแล้ว 8 ครั้ง
ฟิลิปปินส์ ดูแล้ว 7 ครั้ง
มาเลเซีย ดูแล้ว 11 ครั้ง
สปป. ลาว ดูแล้ว 7 ครั้ง
สิงคโปร์ ดูแล้ว 8 ครั้ง
อินโดนีเซีย ดูแล้ว 7 ครั้ง
เมียนมา ดูแล้ว 10 ครั้ง
เวียดนาม ดูแล้ว 7 ครั้ง
ไทย ดูแล้ว 14 ครั้ง
17831 ฐานข้อมูลกฎหมายอาเซียน เรื่องกฎหมายการบังคับคดีแพ่ง 22 พ.ค. 2561 15:22 น. กัมพูชา ดูแล้ว 18 ครั้ง
บรูไนดารุสซาลาม ดูแล้ว 9 ครั้ง
ฟิลิปปินส์ ดูแล้ว 7 ครั้ง
มาเลเซีย ดูแล้ว 7 ครั้ง
สปป. ลาว ดูแล้ว 6 ครั้ง
สิงคโปร์ ดูแล้ว 9 ครั้ง
อินโดนีเซีย ดูแล้ว 7 ครั้ง
เมียนมา ดูแล้ว 5 ครั้ง
เวียดนาม ดูแล้ว 6 ครั้ง
ไทย ดูแล้ว 15 ครั้ง
16482 ฐานข้อมูลกฎหมายอาเซียน เรื่องการโอนนักโทษ (Transfer of Prisoners) 3 เม.ย. 2561 08:19 น. กัมพูชา ดูแล้ว 23 ครั้ง
บรูไนดารุสซาลาม ดูแล้ว 17 ครั้ง
ฟิลิปปินส์ ดูแล้ว 16 ครั้ง
มาเลเซีย ดูแล้ว 16 ครั้ง
สปป.ลาว ดูแล้ว 12 ครั้ง
สิงคโปร์ ดูแล้ว 10 ครั้ง
อินโดนีเซีย ดูแล้ว 10 ครั้ง
เมียนมา ดูแล้ว 8 ครั้ง
เวียดนาม ดูแล้ว 7 ครั้ง
ไทย ดูแล้ว 25 ครั้ง