สารบัญหนังสือเวียน

ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่องยกเลิกใบเสร็จรับเงิน (23 ม.ค. 2560 11:49 น.)
  • ว469 ดูแล้ว 3 ครั้ง
ขอชี้แจงกรณีกองบังคับการปราบปรามควบคุมตัวอดีตรองประธานเครือข่ายยุวทัศน์ (23 ม.ค. 2560 11:49 น.)
  • ว468 ดูแล้ว 8 ครั้ง
การดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ 2 ) (23 ม.ค. 2560 11:49 น.)
  • ว467 ดูแล้ว 3 ครั้ง
เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีเพื่อสร้างวัดวชิรธรรมาวาส (23 ม.ค. 2560 11:49 น.)
  • ว464 ดูแล้ว 7 ครั้ง
ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางการปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพ และเรื่อง ขอแก้ไขการใช้ถ้อยคำถวายความอาลัย (23 ม.ค. 2560 11:49 น.)
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกบินสามัคคีกรมการแพทย์ (23 ม.ค. 2560 11:49 น.)
ขอเรียนเชิญร่วมทำบุยถวายผ้ากฐินสามัคคีของการท่องเที่ยวแห่งประเทสไทย (23 ม.ค. 2560 11:49 น.)
ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินองค์การค้าของ สกสค. ประจำปี 2559 (23 ม.ค. 2560 11:49 น.)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงาน Thailand Local Government Summit 2016 (23 ม.ค. 2560 11:49 น.)
  • ว409 ดูแล้ว 5 ครั้ง
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 (23 ม.ค. 2560 11:49 น.)
หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 282 ลงวันที่ 24 กันยายน 2559 (23 ม.ค. 2560 11:49 น.)
ขอเรียนเชิญร่วมการกุศลถวายผ้ากฐิน ณ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (23 ม.ค. 2560 11:49 น.)