สารบัญหนังสือเวียน

ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนร่วมทำบุญ "จัดสร้างพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ" (23 ม.ค. 2560 11:49 น.)
  • ว364 ดูแล้ว 2 ครั้ง
ขอความร่วมมือในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญ (23 ม.ค. 2560 11:48 น.)
  • ว336 ดูแล้ว 5 ครั้ง
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (23 ม.ค. 2560 11:48 น.)
การจัดสร้างพระพุทธรูป "หลวงพ่อโสธร รุ่น เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 5 รอบ" (23 ม.ค. 2560 11:48 น.)
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบังคับใช้กฎหมาย (23 ม.ค. 2560 11:48 น.)
  • ว316 ดูแล้ว 4 ครั้ง
การประชาสัมพันธ์ คู่มือ “เดินทางทั่วไทย ใกล้-ไกล ไปกับคมนาคม” (23 ม.ค. 2560 11:48 น.)
ขอเชิญร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ชาวเขา (23 ม.ค. 2560 11:48 น.)
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2550 (23 ม.ค. 2560 11:48 น.)
ยกเลิกทะเบียนแสดงผลการเรียน แจ้งยกเลิกใบเสร็จรับเงิน และแจ้งย้ายที่ทำการใหม่ (23 ม.ค. 2560 11:48 น.)
  • ว 296 ดูแล้ว 5 ครั้ง
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี (23 ม.ค. 2560 11:48 น.)
  • ว292 ดูแล้ว 4 ครั้ง
ขอเชิญร่วมบริจาคสนับสนุนงาน "วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน" (23 ม.ค. 2560 11:48 น.)
ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษระดับเยาวชน (23 ม.ค. 2560 11:48 น.)
  • ว 275 ดูแล้ว 1 ครั้ง