สารบัญหนังสือเวียน

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี
  • ว292 ดูแล้ว 3 ครั้ง
ขอเชิญร่วมบริจาคสนับสนุนงาน "วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน"
ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษระดับเยาวชน
  • ว 275 ดูแล้ว 1 ครั้ง
ขอประชาสัมพันธ์แจ้งการซ้อมอพยพหนีไฟของอาคารกรมการกงสุล
ขอเชิญร่วมเป็นประธานสายผ้าป่า 1 ใน 70 กองบุญ และอุปถัมภ์การประชาสัมพันธ์พิธีทอดผ้าป่าเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ขอเชิญชวนบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย
ขอความสนับสนุนสร้างกำแพงวัด
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน "ศิลป์แผ่นดิน ครั้งที่ 7"
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการรวมพลัง สานสายใย สื่อกาย สื่อใจ สู่ความสำเร็จ เดิน-วิ่งเงียบมาราธอนเพื่อการกุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี
มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี (เพิ่มเติม)
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2559
การจัดงาน Startup Thailand 2016