สารบัญหนังสือเวียน

ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษระดับเยาวชน (23 ม.ค. 2560 11:48 น.)
  • ว 275 ดูแล้ว 1 ครั้ง
ขอประชาสัมพันธ์แจ้งการซ้อมอพยพหนีไฟของอาคารกรมการกงสุล (23 ม.ค. 2560 11:48 น.)
ขอเชิญร่วมเป็นประธานสายผ้าป่า 1 ใน 70 กองบุญ และอุปถัมภ์การประชาสัมพันธ์พิธีทอดผ้าป่าเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (23 ม.ค. 2560 11:48 น.)
ขอเชิญชวนบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย (23 ม.ค. 2560 11:48 น.)
ขอความสนับสนุนสร้างกำแพงวัด (23 ม.ค. 2560 11:48 น.)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน "ศิลป์แผ่นดิน ครั้งที่ 7" (23 ม.ค. 2560 11:48 น.)
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการรวมพลัง สานสายใย สื่อกาย สื่อใจ สู่ความสำเร็จ เดิน-วิ่งเงียบมาราธอนเพื่อการกุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี (23 ม.ค. 2560 11:48 น.)
มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี (เพิ่มเติม) (23 ม.ค. 2560 11:48 น.)
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2559 (23 ม.ค. 2560 11:48 น.)
การจัดงาน Startup Thailand 2016 (23 ม.ค. 2560 11:48 น.)
ขอประชาสัมพันธ์หมายเลข Call Center ของศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ และหมายเลข Call Center ของบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (23 ม.ค. 2560 11:48 น.)
ขอความอนุเคราะห์สมทบทุนก่อสร้างอาคารเรียนประจำมัสยิด (ตาดีกาลาฮาสะตา) (23 ม.ค. 2560 11:48 น.)