สารบัญหนังสือเวียน

ขอเชิญร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ชาวเขา (23 ม.ค. 2560 11:48 น.)
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2550 (23 ม.ค. 2560 11:48 น.)
ยกเลิกทะเบียนแสดงผลการเรียน แจ้งยกเลิกใบเสร็จรับเงิน และแจ้งย้ายที่ทำการใหม่ (23 ม.ค. 2560 11:48 น.)
  • ว 296 ดูแล้ว 8 ครั้ง
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี (23 ม.ค. 2560 11:48 น.)
  • ว292 ดูแล้ว 7 ครั้ง
ขอเชิญร่วมบริจาคสนับสนุนงาน "วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน" (23 ม.ค. 2560 11:48 น.)
ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษระดับเยาวชน (23 ม.ค. 2560 11:48 น.)
  • ว 275 ดูแล้ว 5 ครั้ง
ขอประชาสัมพันธ์แจ้งการซ้อมอพยพหนีไฟของอาคารกรมการกงสุล (23 ม.ค. 2560 11:48 น.)
ขอเชิญร่วมเป็นประธานสายผ้าป่า 1 ใน 70 กองบุญ และอุปถัมภ์การประชาสัมพันธ์พิธีทอดผ้าป่าเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (23 ม.ค. 2560 11:48 น.)
ขอเชิญชวนบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย (23 ม.ค. 2560 11:48 น.)
ขอความสนับสนุนสร้างกำแพงวัด (23 ม.ค. 2560 11:48 น.)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน "ศิลป์แผ่นดิน ครั้งที่ 7" (23 ม.ค. 2560 11:48 น.)
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการรวมพลัง สานสายใย สื่อกาย สื่อใจ สู่ความสำเร็จ เดิน-วิ่งเงียบมาราธอนเพื่อการกุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี (23 ม.ค. 2560 11:48 น.)