ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง นำข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานจ้างจัดทำรายงานเรื่อง ทฤษฎีทั่วไปของความรัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ก.ค. 2563 08:23 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง นำข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานจ้างขนย้ายวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์สำนักงานของส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ยุติธรรมชุมชนและยุติธรรมจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ก.ค. 2563 08:21 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 ก.ค. 2563 14:02 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 ก.ค. 2563 08:50 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล่องกระดาษ เก็บพัสดุชนิดมีฝาบน จำนวน 80 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ก.ค. 2563 15:42 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในสำนักงานรัฐมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ก.ค. 2563 15:40 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขนย้ายวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์สำนักงานของส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ยุติธรรมชุมชนและยุติธรรมจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ก.ค. 2563 15:21 น.)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานซื้อพระบรมฉายาลักษณ์ กรอบรูปหลุยส์ จำนวน ๗ รูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ก.ค. 2563 10:46 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาการดูแลและปฏิบัติต่อผู้ต้องขังที่มีอาการป่วยทางจิตเวช (Care and Treatment of Inmates with Mental Illness) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 ก.ค. 2563 17:00 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็นตะแกรงรอบ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 ก.ค. 2563 13:29 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็นสแตนเลส ๒ ชั้น สำหรับใช้ในห้องประชุม จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 ก.ค. 2563 13:28 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง นำข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สมุดอินโฟกราฟิกกฎหมาย จำนวน 20,000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 ก.ค. 2563 11:56 น.)