ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการควบคุม ดูแล บำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคารที่ทำการกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19 ต.ค. 2564 17:38 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการย้ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระทรวงยุติธรรมพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19 ต.ค. 2564 16:29 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง นำข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อพานพุ่มดอกไม้สดสำหรับใช้ในพิธีถวายราชสักการะ พระบิดาแห่งเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ต.ค. 2564 16:31 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรืื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ รับ - ส่ง พร้อมพนักงานขับรถยนต์ เดินทางไปราชการต่างจังหวัด ณ พื้นที่จังหวัดน่าน และพื้นที่ใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ต.ค. 2564 16:37 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพานพุ่มดอกไม้สดสำหรับใช้ในพิธีถวายราชสักการะ พระบิดาแห่งเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ต.ค. 2564 14:00 น.)
ร่างประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการควบคุม ดูแล บำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคารที่ทำการกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (12 ต.ค. 2564 17:08 น.)
ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (11 ต.ค. 2564 16:33 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง นำข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เช่าระบบสายด่วนยุติธรรม (Justice Call Canter) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ต.ค. 2564 14:43 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง นำข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เช่าระบบสายด่วนยุติธรรม ๑๑๑๑ กด ๗๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ต.ค. 2564 14:42 น.)
ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำ่นวน ๘ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ต.ค. 2564 13:30 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง นำข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้ออะไหล่อุปกรณ์ห้องน้ำเพื่อใช้ภายในอาคารกระทรวงยุติธรรม จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 ต.ค. 2564 16:25 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง นำข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้าง จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการใช้หนังสือรับรองแทนการชำระเงินกองทุนยุติธรรม ในระบบทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ต.ค. 2564 15:47 น.)