ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง นำข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางาน จ้างโครงการจัดงาน JOB EXPO THAILAND ๒๐๒๐ กระทรวงยุติธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ก.ย. 2563 10:36 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง นำข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางาน จ้างซ่อมตู้ทำน้ำร้อน-น้ำเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ก.ย. 2563 10:34 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคลากรเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานภารกิจของกองทุนยุติธรรมด้านการคลัง ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ก.ย. 2563 10:31 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารจากสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อสังคมออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ก.ย. 2563 09:02 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่อง จ้างการดำเนินการถ่ายทอดสดการแถลงผลงานการสร้างการรับรู้และเผยแพร่ผลการนำความยุติธรรมสู่สาธารณชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 ก.ย. 2563 17:24 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคลากร ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม ตำแหน่ง นิติกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 ก.ย. 2563 15:41 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคลากร ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม ตำแหน่ง นิติกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 ก.ย. 2563 15:39 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคลากร ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม ตำแหน่ง นิติกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 ก.ย. 2563 15:38 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคลากร ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม ตำแหน่ง นิติกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 ก.ย. 2563 15:37 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคลากร ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม ตำแหน่ง นิติกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 ก.ย. 2563 15:19 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคลากร ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม ตำแหน่ง นิติกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 ก.ย. 2563 15:16 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคลากร ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม ตำแหน่ง นักบริหารจัดการงานยุติธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 ก.ย. 2563 15:13 น.)