ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงยุติธรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28 ม.ค. 2563 17:15 น.)
ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (28 ม.ค. 2563 17:01 น.)
ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (28 ม.ค. 2563 17:01 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์แบบแปลนขนาดใหญ่ ระบบดิจิตอลสำหรับพิมพ์งานหน้ากว้าง ขนาด A๐ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28 ม.ค. 2563 16:59 น.)
ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนากระทรวงยุติธรรม ๑๒๙ ปี ประจำปี ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28 ม.ค. 2563 17:05 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา รายนางสาวกนิษฐา เทียมดวงแข นักวิชาการเงินและบัญชี (28 ม.ค. 2563 14:17 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา รายนายณัฐปคัลภ์ ปิ่นทอง นักวิชาการเงินและบัญชี (28 ม.ค. 2563 14:16 น.)
ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (28 ม.ค. 2563 13:17 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ยกเลิกประกาศ งานจ้างเหมาบริการรถยนต์(รถตู้) ระยะเวลา 2 วัน ณ จังหวัดตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ม.ค. 2563 10:05 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ม.ค. 2563 08:37 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่องประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27 ม.ค. 2563 17:54 น.)
ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดพิมพ์วารสารกำลังใจ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) (27 ม.ค. 2563 17:40 น.)