ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช็คระยะและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถส่วนกลางหมายเลขทะเบียน ฮธ 4471 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ก.ค. 2562 15:08 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์(รถตู้) จำนวน 1 คัน (22 ก.ค. 2562 13:35 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) ณ จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ก.ค. 2562 10:26 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาทักษะอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุแก่ผู้ต้องขังในเรือนจำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ก.ค. 2562 09:22 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลในกิจกรรมบริจาคโลหิต ภายใต้ชื่อ "โครงการบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก" จำนวน 1 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ก.ค. 2562 09:01 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์หน่วยงานต้นแบบ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ก.ค. 2562 08:54 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพานเทียนแพในกิจกรรมบริจาคโลหิต ภายใต้ชื่อ “โครงการบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก" จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ก.ค. 2562 10:16 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสารใช้ในโครงการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์หน่วยงานต้นแบบด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จำนวน 60 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ก.ค. 2562 18:01 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทนสำหรับนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19 ก.ค. 2562 17:23 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ้ื้อวัสดุอุปกรณืสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (19 ก.ค. 2562 13:39 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำรายงานเรื่องผู้หากำไรจากเรือนจำ ใครหากินจากการจับขังผู้คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ก.ค. 2562 10:20 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดโครงการสร้างการรับรู้เพื่อส่งเสริมการกลับคืนสู่สังคมผู้พ้นโทษ สมภพเสวนา 2 รวมพลคนสมภพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ก.ค. 2562 10:15 น.)