ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ระบบควบคุมปั๊มน้ำสำหรับระบบวิศวกรรมประกอบอาคารที่ทำการกระทรวงยุติธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ส.ค. 2565 16:48 น.)
ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (10 ส.ค. 2565 10:52 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดโครงการผลิตสื่อและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจภารกิจกระทรวงยุติธรรมในการจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน และยุติธรรมพบประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electron (9 ส.ค. 2565 17:27 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ (เครื่อง GFMIS) ของกองบริหารการคลัง ไตรมาส ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 ส.ค. 2565 15:17 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (9 ส.ค. 2565 14:49 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง นำข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างพิมพ์หนังสือผลงานวิชาการภายใต้โครงการกำลังใจฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 ส.ค. 2565 14:39 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง นำข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) โครงการฝึกอบรมพัฒนากาย พัฒนาจิต พัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยโยคะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 ส.ค. 2565 11:34 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำรายงาน เรื่อง การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ฝีมือผู้ต้องขังภายใต้โครงการกำลัง ใจฯ ณ เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 ส.ค. 2565 11:40 น.)
ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษการ์ดขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 ส.ค. 2565 09:00 น.)
ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และจอคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 ส.ค. 2565 14:12 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง นำข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำรายงาน เรื่อง ยาเสพติดสังเคราะห์ในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การพัฒนาและความท้าทายล่าสุด แห่งปี ๒๐๒๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 ส.ค. 2565 10:31 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง นำข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำตรายาง จำนวน ๒๘ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 ส.ค. 2565 10:14 น.)