ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ยกเลิกการจัดจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) จำนวน 1 คัน ณ จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 พ.ย. 2562 16:47 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) ณ จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 พ.ย. 2562 09:35 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวีดิทัศน์ ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน เพื่อนำเสนอต่อการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรในพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง ๑ ภายใต้โครงการยุติธรรม สร้างสุข ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธี (12 พ.ย. 2562 09:32 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารจากสื้อสิิ่งพิมพ์ และสังคมออนไลน์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 พ.ย. 2562 16:23 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำสติกเกอร์โครงการยุติธรรม สร้างสุข ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 พ.ย. 2562 09:42 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคลากร(สชจ.) ตำเเหน่ง นักบริหารจัดการงานยุติธรรม จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 พ.ย. 2562 16:05 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้ โครงการยุติธรรมสร้างสุข ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 พ.ย. 2562 15:59 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ใช้ในโครงการฝึกอบรมการพัฒนาข้าราชการพลเรือนที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 26 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 พ.ย. 2562 10:07 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งสถานที่การดำเนินโครงการยุติธรรมสร้างสุข ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 พ.ย. 2562 10:05 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) ณ จังหวัดปัตตานี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 พ.ย. 2562 09:04 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบบัญชีกองทุนยุติธรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (7 พ.ย. 2562 15:55 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือ เพื่อใช้ในโครงการยกระดับฯ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 พ.ย. 2562 16:26 น.)