ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำรายงาน เรื่อง ข้อมูลผู้พ้นโทษที่ประกอบอาชีพสุจริตในโครงการกำลังใจฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ต.ค. 2565 10:33 น.)
ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสภาพถังก๊าซต่อภาษีประจำปี รถส่วนกลางหมายเลขทะเบียน ฎศ ๗๕๓๒ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ต.ค. 2565 09:13 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มชนิดถัง 18.9 ลิตร ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และสำนักงานรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 1 - 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ต.ค. 2565 15:38 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มชนิดขวด 350 มิลลิลิตร บรรจุ 18 ขวด/แพ็ค ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และสำนักงานรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ต.ค. 2565 15:33 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ต.ค. 2565 16:08 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการบุคลากร กองประสานราชการยุติธรรมจังหวัด ตำแหน่ง นักบริหารจัดการงานยุติธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ต.ค. 2565 09:38 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กให้แก่สำนักงานยุติธรรมจังหวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17 ต.ค. 2565 13:37 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งจ้างเหมาบริการบุคลากร กองอออกแบบและก่อสร้าง ราย นางสาวกมลนัยน์ ชัยหัง ตำแหน่ง สถาปนิก ระดับภาคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 ต.ค. 2565 11:48 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 ต.ค. 2565 11:27 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพวงมาลาถวายราชสักการะฯ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ต.ค. 2565 09:13 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการระบบเครือข่ายข้อมูลอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ก.ย. 2565 15:36 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ลิฟต์ พร้อมติดตั้ง เพื่อใช้ภายในอาคารที่ทำการกระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ก.ย. 2565 10:42 น.)