ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานในการจัดส่งชุดความรู้ในการสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฮธ 4473 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ญอ 1285 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 2 กง 7924 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 2 กง 7914 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 27 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวีดีทัศน์ในการสัมนาเรื่อง การเสพติด ย้อนอดีตสู่อนาคต ปัญหาและทางออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสารประกอบงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อก่ีจัดทำแผนบูรณาการยุติธรรมชุมชน พ.ศ.2562-2566 และตัวชีวัดผลการปฏิบัติงานของสำนักงานกระทรวงยุติธรรมจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระเป๋าผ้าสำหรับใส่เอกสารประชุม จำนวน 25 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง