ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

จ้างทำกระเป๋าเพื่อใช้ในโครงการรวมพลศูนย์ยุติธรรมชุมชนร่วมใจคนยุติธรรม (15 ก.ย. 2560 11:31 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพิมพ์จุลสารชายแดนใต้กระทรวงยุติธรรม ฉบับพิเศษ (13 ก.ย. 2560 15:44 น.)
เช่าห้องประชุม เพื่อใช้ในโครงการเสริมประสิทธิภาพการบูรณาการงานแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (13 ก.ย. 2560 15:41 น.)
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในโครงการสัมมนาฯ จำนวน ๒ รายการ (13 ก.ย. 2560 11:26 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การทำงานเป็นทีมอย่างบูรณาการ" (11 ก.ย. 2560 19:14 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำรายงานเรื่องการเหยียดผิวกับการกระบวนการยุติธรรม (ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน 2560) (11 ก.ย. 2560 18:24 น.)
ประกาศผู้ชนะจ้างทำรายงาน เรื่องเกี่ยวกับมูลเหตุและแรงจูงใจเกี่ยวกับกระทำรุนแรงของผู้ต้องขัง (11 ก.ย. 2560 14:16 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตกระเป๋าเอกสาร จำนวน 456 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ก.ย. 2560 10:45 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในโครงการ Show and share สู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ) (5 ก.ย. 2560 17:37 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (5 ก.ย. 2560 17:30 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการจ้างล่ามแปลฉับพลันภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย พร้อมหูฟังแปลภาษาไร้สายและตู้แปลภาษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 ก.ย. 2560 17:02 น.)
ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (5 ก.ย. 2560 14:49 น.)