ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการงานกองทุนยุติธรรม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) (19 ม.ค. 2566 11:40 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง นำข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อพานพุ่มดอกไม้สดเพื่อถวายราชสักการะและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริยาธิราช (พ่อขุนรามคำแหงมหาราช) จำนวน 1 พาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ม.ค. 2566 11:32 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ม.ค. 2566 15:51 น.)
ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์พร้อมเปลี่ยน รถส่วนกลางหมายเลขทะเบียน ฮบ ๖๒๑๘ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ม.ค. 2566 10:20 น.)
ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่รถยนต์พร้อมเปลี่ยน รถส่วนกลางหมายเลขทะเบียน ฮล ๑๖๘๘ กทม.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ม.ค. 2566 14:39 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่รถยนต์พร้อมเปลี่ยนรถส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฮธ 4471 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ม.ค. 2566 13:27 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กรในโครงการศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรมเคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ม.ค. 2566 13:25 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ประจำสำนักงานกองทุนยุติธรรม ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน ฮบ ๖๒๑๖ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ม.ค. 2566 12:01 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำเนื้อหาประกอบภาพและรูปเล่มหนังสือครบรอบ ๑๖ ปี โครงการกำลังใจฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 ม.ค. 2566 15:55 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดพิมพ์จดหมายข่าวโครงการกำลังใจในพระดำริฯ (Inspire Update) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) (10 ม.ค. 2566 17:16 น.)
ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑๒) (9 ม.ค. 2566 17:00 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพานพุ่มดอกไม้สดเพื่อถวายราชสักการะและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริยาธิราช (พ่อขุนรามคำแหงมหาราช) จำนวน ๑ พาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 ม.ค. 2566 13:48 น.)