ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานเช่าใช้บริการระบบเครือข่ายความเร็วสูงสำหรับระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.พ. 2563 17:56 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์สื่อชุดความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยศักยภาพและความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.พ. 2563 17:54 น.)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานเช่าใช้บริการสื่อสัญญาณเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.พ. 2563 17:51 น.)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานจ้างเหมาบริการรักษความสะอาดอาคารและสถานที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (26 ก.พ. 2563 17:47 น.)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานจ้างจัดทำโครงการประมวลผลข้อมูลข่าวสารด้านงานยุติธรรมจากสื่อสิ่งพิมพ์ผ่านระบบออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.พ. 2563 17:41 น.)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานจ้างโครงการเผยแพร่ภารกิจและองค์ความรู้ด้านกฎหมายขั้นพื้นฐานของกระทรวงยุติธรรมสู่ประชาชน โดยวิธีคัดเลือก (26 ก.พ. 2563 17:40 น.)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานเช่าใช้บริการระบบเครือข่ายข้อมูลอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.พ. 2563 17:38 น.)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานจ้างเช่าใช้บริการระบบเครือข่ายความเร็วสูงสำหรับระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference Ssytem)จำนวน 103 วงจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.พ. 2563 17:37 น.)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานจ้างบำรุงรักษาศูนย์ข้อมูล(Data Center) กระทรวงยุติธรรมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (26 ก.พ. 2563 17:32 น.)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานจ้างจัดนิทรรศการผลงานโครงการกำลังใจในพระดำริฯ และกิจกรรมการออกร้านกำลังใจในงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ โดยวิธีคัดเลือก (26 ก.พ. 2563 17:25 น.)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดประชุมสัมมนาวิชการนำเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบและเพิ่มศักยภาพการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทครอบครัวและมาดกตามบทบัญญัติแห่ง (26 ก.พ. 2563 17:16 น.)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานจ้างบำรุงรักษาระบบลงเวลาปฏิบัติราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.พ. 2563 17:14 น.)