ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม ชนิดถัง ขนาด ๑๘.๙ ลิตร ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ต.ค. 2562 16:26 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (7 ต.ค. 2562 09:19 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ วารสาร สิ่งพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ต.ค. 2562 17:21 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) จำนวน ๑ คัน ณ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ต.ค. 2562 16:03 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการสัญญาณโทรทัศน์ระบบเคเบิลทีวี ประจำปีงบประมาณ 2563 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 จำนวน 12 เดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ก.ย. 2562 20:41 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเช่าใช้บริการอุปกรณ์เชื่อมอินเทอร์เน็ตแบบ ไร้สาย เพื่อรองรับและสนับสนุนภารกิจของสำนักงานรัฐมนตรี (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ก.ย. 2562 20:38 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการระบบเครือข่ายข้อมูลอินเทอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ก.ย. 2562 20:31 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการสื่อสัญญาณเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (ADSL) ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ก.ย. 2562 20:31 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด (อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์) ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ก.ย. 2562 20:35 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ก.ย. 2562 20:26 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ก.ย. 2562 20:26 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการสื่อสัญญาณภายในอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ก.ย. 2562 20:19 น.)