ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ก.ย. 2562 20:26 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการสื่อสัญญาณภายในอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ก.ย. 2562 20:19 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (อาคารกระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ก.ย. 2562 19:38 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ก.ย. 2562 19:34 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างพนักงานรักษาความสะอาด จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ก.ย. 2562 19:08 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ก.ย. 2562 19:03 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ก.ย. 2562 19:03 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เช่าบริการวงจรภายในประเทศ DID (โทรศัพท์ภายใน) จำนวน ๓๐ เครื่อง (30 ก.ย. 2562 18:58 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรืี่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าพื้นที่จัดเก็บเอกสารประชาสัมพันธ์ ของกองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ก.ย. 2562 18:44 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรืี่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าพื้นที่อาคารเป็นที่ทำการ ของกองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ก.ย. 2562 18:42 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารซอฟแวร์ปาร์ค ชั้น ๒๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ก.ย. 2562 16:15 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ของสำนักงานกองทุนยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (30 ก.ย. 2562 15:31 น.)