ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-เย็น จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 พ.ค. 2563 15:24 น.)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดปัตตานี โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (23 พ.ค. 2563 15:20 น.)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดน่าน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (23 พ.ค. 2563 14:43 น.)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (23 พ.ค. 2563 14:21 น.)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดระยอง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (23 พ.ค. 2563 14:20 น.)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดลำปาง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (23 พ.ค. 2563 13:22 น.)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (23 พ.ค. 2563 11:28 น.)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (23 พ.ค. 2563 11:12 น.)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดแพร่ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (23 พ.ค. 2563 11:02 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำรายงานเรื่อง การผูกขาดสมัยใหม่ การปราบเศรษฐกิจศตวรรษที่ 21 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 พ.ค. 2563 15:33 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่อง จ้างทำรายงาน เรื่อง ถอดบทเรียนสมาชิกบ้านกึ่งวิถีโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 พ.ค. 2563 16:57 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง นำข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิให้แก่สำนักงานยุติธรรมจังหวัด (สยจ.) จำนวน 160 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 พ.ค. 2563 15:12 น.)