ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำรายงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผู้ต้องขังการจำหน่วยในท้องตลาด จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์รายงานผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของกระทรวงยุติธรรม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาสที่๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดกาเรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดกาเรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฮธ 4470 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดงานพิธีมอบรางวัลผลการประกวดสื่อสรรค์สร้างความสามัคคีปรองดอง และสังคมสมานฉันท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพิมพ์เขียวและรายการประกอบแบบเอกสาร A4 งานจ้างก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรม จ.จันทบุรี จ.น่าน และงานจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรม 10 แห่ง
ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานกองทุนยุติธรรม เรื่อง การจ้างพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๔ อัตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๓ รายการ โดยวิธี่เฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำรายงานการผลิตสื่อในการสร้างความรู้ความเข้าใจกับชุมชนและสังคมผ่านการสื่อสารทางสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่อาคารเพื่อเป็นที่เก็บเอกสารกองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม