ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ประจำสำนักงานกองทุนยุติธรรม ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน ฮบ ๖๒๑๖ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ธ.ค. 2565 14:07 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์เพื่อเดินทางไปราชการ ณ จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ธ.ค. 2565 13:10 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างจัดพิมพ์วารสารกำลังใจ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) (21 ธ.ค. 2565 16:41 น.)
ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑๐) (20 ธ.ค. 2565 17:08 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช็คระยะ ๓๕๐,๐๐๐ กม. และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถส่วนกลางหมายเลขทะเบียน ฮธ ๔๔๗๑ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ธ.ค. 2565 11:19 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง นำข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อสรรหา และเลือกสรรพนักงานกองทุนยุติธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ธ.ค. 2565 09:53 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน ๑๗ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ธ.ค. 2565 09:02 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช็คระยะ ๓๔๐,๐๐๐ กม. และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถส่วนกลางหมายเลขทะเบียน ฮธ ๔๔๗๒ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ธ.ค. 2565 10:18 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานกองทุนยุติธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ธ.ค. 2565 14:22 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการบุคลากร กองประสานราชการยุติธรรมจังหวัด รายนางสาวธัญรดา พุทธิษา ตำแหน่ง นักบริหารจัดการงานยุติธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ธ.ค. 2565 11:21 น.)
ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สำหรับประกอบครุภัณฑ์ตู้หนังสือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 ธ.ค. 2565 16:20 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ (ตู้) เพื่อเดินทางไปจัดโครงการฝึกวิชาชีพศาสตร์พยากรณ์ขั้นสูง เพื่อการพัฒนาศักยภาพด้านการประกอบอาชีพ ครั้งที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 ธ.ค. 2565 09:53 น.)