ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายอะคริลิคใสหนา สำหรัับการจัดทำป้ายชื่อกลุ่มงาน และป้ายบอกทิศทาง ภายในสำนักงานกองทุนยุติธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ก.ย. 2562 11:27 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.ย. 2562 17:58 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.ย. 2562 17:58 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๒๕ ถัง/สัปดาห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.ย. 2562 17:57 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.ย. 2562 17:55 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.ย. 2562 17:55 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน ๔ ฉบับ/วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.ย. 2562 17:53 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน ๔ ฉบับ/วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.ย. 2562 17:53 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดในภารกิจของกองทุนยุติธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.ย. 2562 12:41 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ของสำนักงานสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดในภารกิจของกองทุนยุติธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.ย. 2562 12:40 น.)
ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (26 ก.ย. 2562 11:25 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ก.ย. 2562 16:38 น.)