ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซองใส่เอกสารและวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการ องค์ความรู้และประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น ก้าวสู่องค์กรแห่งความสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ก.ย. 2560 15:33 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ก.ย. 2560 15:17 น.)
  • 9500_PDF ดูแล้ว 7 ครั้ง
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) เพ่ือใช้ในโครงการเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ (15 ก.ย. 2560 15:14 น.)
  • 5400_PDF ดูแล้ว 9 ครั้ง
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศและรถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ก.ย. 2560 15:09 น.)
  • 21600_PDF ดูแล้ว 9 ครั้ง
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทาง (รถบัส) เพื่อใช้ในโครงการเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเพื่อทำหน้าที่สร้างความรู้สึกที่ดีและมั่นคงของประชาชนที่มีต่อกระทรวงฯ (15 ก.ย. 2560 15:04 น.)
  • 87000_PDF ดูแล้ว 5 ครั้ง
ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 7 คัน (15 ก.ย. 2560 14:05 น.)
  • 50400_PDF ดูแล้ว 6 ครั้ง
จ้างทำกระเป๋าเพื่อใช้ในโครงการรวมพลศูนย์ยุติธรรมชุมชนร่วมใจคนยุติธรรม (15 ก.ย. 2560 11:31 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพิมพ์จุลสารชายแดนใต้กระทรวงยุติธรรม ฉบับพิเศษ (13 ก.ย. 2560 15:44 น.)
เช่าห้องประชุม เพื่อใช้ในโครงการเสริมประสิทธิภาพการบูรณาการงานแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (13 ก.ย. 2560 15:41 น.)
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในโครงการสัมมนาฯ จำนวน ๒ รายการ (13 ก.ย. 2560 11:26 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำรายงานเรื่องการเหยียดผิวกับการกระบวนการยุติธรรม (ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน 2560) (11 ก.ย. 2560 18:24 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตกระเป๋าเอกสาร จำนวน 456 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ก.ย. 2560 10:45 น.)