ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่อาคารเพื่อเป็นที่ทำการของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระเป๋าผ้าสำหรับใส่เอกสารประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดวัสดุอุปกรณ์ประกอบการดำเนินการสรรหาพนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำรายงานเรื่อง วัฒนธรรมและการบริโภคทางการเงินของผู้คนในสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องทำลายเอกสาร ยี่ห้อ EBA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเก็บข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะ จ้างจัดพิมพ์หนังสือผลงานการศึกษาวิจัยโครงการกำลังใจในพระดำริฯ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ(รถบัส)โครงการเหลียวหลังแลหน้าพัฒนากองทุนยุติธรรมอย่างยั่งยืนจำนวน2คันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (จ้างควบคุมงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2)
ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง การจ้างควบคุมงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรม จังหวัดน่าน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง จ้างโครงการพัฒนาต่อยอดระบบสารสนเทศกองทุนยุติธรรม (การเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)