ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารแบบรูปรายการและเอกสารA4 ตกแต่งภายในพร้อมงานระบบประกอบอาคารที่ทำการกระทรวงยุติธรรม 1 แห่ง จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ก.ย. 2562 15:45 น.)
ประกาศสำนักงานกองทุนยุติธรรม เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (23 ก.ย. 2562 09:27 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคลากร ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ก.ย. 2562 16:16 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคลากร ตำแหน่ง นักบริหารจัดการงานยุติธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ก.ย. 2562 16:06 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคลากร ตำแหน่ง นักบริหารจัดการงานยุติธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ก.ย. 2562 16:05 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคลากร ตำแหน่ง นักบริหารจัดการงานยุติธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ก.ย. 2562 16:04 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคลากร ตำแหน่ง นักบริหารจัดการงานยุติธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ก.ย. 2562 16:03 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคลากร ตำแหน่ง นักบริหารจัดการงานยุติธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ก.ย. 2562 16:02 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคลากร ตำแหน่ง นักบริหารจัดการงานยุติธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ก.ย. 2562 16:01 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคลากร กองการต่างประเทศ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ก.ย. 2562 15:59 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคลากร กองการต่างประเทศ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ก.ย. 2562 15:58 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคลากร สำนักงานรัฐมนตรี ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ก.ย. 2562 15:14 น.)