ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดพิมพ์จดหมายข่าวโครงการกำลังใจในพระดำริ ฯ (Inspire Update) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)  (7 ธ.ค. 2565 18:40 น.)
ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเข็มวิทยฐานะ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้บริหารงานยุติธรรมระดับกลาง (บธก.) รุ่นที่ ๒๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 ธ.ค. 2565 15:48 น.)
ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๙) (6 ธ.ค. 2565 15:45 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง นำข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อพานพุ่มดอกไม้สดสำหรับใช้ในกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 ธ.ค. 2565 14:54 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำนิทรรศการโครงการกำลังใจ ในงาน OTOP CITY โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 ธ.ค. 2565 13:53 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคลากร กองบริหารการคลัง รายนายกิตติ ศักดิ์ พลอาษา ตำแหน่ง นิติกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 ธ.ค. 2565 09:40 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 ธ.ค. 2565 16:05 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง นำข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อพระบรมฉายาลักษณ์ฯ พานพุ่มเงิน - พุ่มทอง เครื่องทองน้อย และผ้าต่วน สำหรับใช้ในกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 ธ.ค. 2565 10:00 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดนิทรรศการและออกร้านโครงการกำลังใจฯ ในงานพึ่ง (ภา) 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 พ.ย. 2565 17:33 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดพิมพ์วารสารกำลังใจ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) (28 พ.ย. 2565 15:56 น.)
ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดพิมพ์ "แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของกระทรวงยุติธรรมและสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 พ.ย. 2565 15:32 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) เพื่อใช้ในการเดินทางไปราชการ ณ จังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 พ.ย. 2565 14:30 น.)