ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ร่างประกวดราคาจ้างจัดพิมพ์จดหมายข่าวโครงการกำลังใจในพระดำริฯ (Inspire Update) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28 พ.ย. 2565 10:59 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพระบรมฉายาลักษณ์ฯ พานพุ่มเงิน - พุ่มทอง เครื่องทองน้อย และผ้าต่วน วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 พ.ย. 2565 10:53 น.)
ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ (ตู้) ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ เดินทางไปราชการ ณ จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 พ.ย. 2565 10:35 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออะไหล่ลิฟต์หมายเลข L๔ (VIP) เพื่อใช้ภายในอาคารที่ทำการกระทรวงยุติธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 พ.ย. 2565 16:23 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้บริหารงานยุติธรรมระดับกลาง (บธก.) รุ่นที่ 22 (รูปแบบผสมผสาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 พ.ย. 2565 11:00 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพานพุ่มดอกไม้สดสำหรับใช้ในกิจกรรมเนื่องในวันคล้าย วันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 พ.ย. 2565 15:56 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำปกประกาศนียบัตรโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "ผู้บริหารงานยุติธรรมระดับกลาง (บธก.)" รุ่นที่ ๒๒ (รูปแบบผสมผสาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 พ.ย. 2565 13:53 น.)
ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑๐) (24 พ.ย. 2565 13:16 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพวงมาลาดอกไม้สด สำหรับถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 พ.ย. 2565 15:51 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าดิสเบรคหลัง และเจียรจานดิสเบรคหลังพร้อมเปลี่ยน รถส่วนกลางหมายเลขทะเบียน ฮธ ๔๔๗๑ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 พ.ย. 2565 15:47 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสารโครงการฝึกอบรม หลักสูตร " ผู้บริหารงานยุติธรรมระดับกลาง (บธก.)" รุ่นที่ 22 (รูปแบบผสมผสาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 พ.ย. 2565 10:29 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง นำข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำตรายาง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 พ.ย. 2565 16:17 น.)