ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคลากร ตำแหน่ง นักบริหารจัดการงานยุติธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ก.ย. 2562 16:02 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคลากร ตำแหน่ง นักบริหารจัดการงานยุติธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ก.ย. 2562 16:01 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคลากร กองการต่างประเทศ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ก.ย. 2562 15:59 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคลากร กองการต่างประเทศ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ก.ย. 2562 15:58 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคลากร สำนักงานรัฐมนตรี ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ก.ย. 2562 15:14 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคลากร สำนักงานรัฐมนตรี ตำแหน่ง นักบริหารจัดการงานยุติธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ก.ย. 2562 15:12 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคลากร สำนักงานรัฐมนตรี ตำแหน่ง นักบริหารจัดการงานยุติธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ก.ย. 2562 15:11 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคลากร สำนักงานรัฐมนตรี ตำแหน่ง นิติกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ก.ย. 2562 15:10 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคลากร สำนักงานรัฐมนตรี ตำแหน่ง นิติกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ก.ย. 2562 15:10 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคลากร สำนักงานรัฐมนตรี ตำแหน่ง นิติกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ก.ย. 2562 15:07 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคลากร สำนักงานรัฐมนตรี ตำแหน่ง นิติกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ก.ย. 2562 15:07 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคลากร สำนักงานรัฐมนตรี ตำแหน่ง นิติกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ก.ย. 2562 15:06 น.)