ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่อาคารเพื่อเป็นที่ทำการของสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำคู่มือศาสนธรรมกับสุขภาวะผู้ต้องขัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำต้นฉบับเส้นทางสู่การมีชีวิตที่ดีในการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำรายงานการผลิตสื่อสารประเภทต่างๆ เพื่อการสื่อสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำต้นฉบับสถานประกอบการและชุมชนที่ให้โอกาศผู้ต้องขัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการองค์ความรู้และประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น ก้าวสู่องค์กรแห่งความสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำเอกสารประกอบโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในองค์กรและเผยแพร่ประมวลจริยธรรม รุ่นที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือสำหรับห้องสมุด จำนวน 74 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศรับจ้างไม่ประจำทาง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกวดราคาเช่าใช้บริการระบบเครือข่ายข้อมูลอินเตอร์เน็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อเผยแพร่สร้างการรับรู้กฎหมายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง