ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง นำข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำตรายาง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 พ.ย. 2565 16:14 น.)
ร่างประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดพิมพ์วารสารกำลังใจ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22 พ.ย. 2565 15:39 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพวงมาลาดอกไม้สด สำหรับถวายสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสิ้นพระชนม์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 พ.ย. 2565 08:29 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ร่างประกวดราคาจ้างจัดพิมพ์จดหมายข่าวโครงการกำลังใจในพระดำริฯ (Inspire Update) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15 พ.ย. 2565 18:49 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศรับจ้างไม่ประจำทาง โครงการ พัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ ๔.๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 พ.ย. 2565 18:42 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง นำข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อถ่านรีโมทกุญแจ 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 พ.ย. 2565 15:09 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช็คระยะ ๑๐,๐๐๐ กม. และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถส่วนกลางหมายเลขทะเบียน ๒ขญ ๖๐๙๓ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 พ.ย. 2565 11:12 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานกองกลาง ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป โดยเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางของกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (นางสาวกุลธิดา สกุลวงศ์วิริยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 พ.ย. 2565 13:25 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคลากร ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม รายนางสาวอังคณา คงครบ ตำแหน่ง นักบริหารจัดการงานยุติธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 พ.ย. 2565 13:16 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช็คระยะ ๑๐๐,๐๐๐ กม. และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถส่วนกลางหมายเลขทะเบียน ฮบ ๖๒๑๘ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 พ.ย. 2565 09:56 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือสำหรับห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 พ.ย. 2565 13:18 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 พ.ย. 2565 09:19 น.)