ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่อง จ้างทำตรายางจำนวน 12 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ก.พ. 2563 11:16 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือห้องสมุด กระทรวงยุติธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ก.พ. 2563 10:54 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมไฟระย้า และไฟนีออน ภายในห้องรับรองชั้น ๒ อาคารเอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ก.พ. 2563 10:09 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง นำข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) จำนวน ๑ คัน ณ จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ก.พ. 2563 09:27 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) ตามโครงการติดตามการกฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ครั้งที่ 7 จังหวัดชลบุรี (11 ก.พ. 2563 08:46 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง นำข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานซื้อกระเป๋าใส่เอกสารใช้ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อป้องกันการทุจริตระดับกระทรวงยุติธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ก.พ. 2563 17:43 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) ณ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ก.พ. 2563 15:02 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) จำนวน ๓ คัน ตามโครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๒๔ จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ก.พ. 2563 14:55 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำโครงการส่งมอบเข็มเชิดชูเกียรติเครื่องหมายยุติธรรมธำรงแด่บุคคลที่ทำคุณประโยชน์ให้กับกระทรวงยุติธรรมอย่างต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ก.พ. 2563 14:53 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ และรถโดยสารปรับอากาศเพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริตและเผยแพร่ประมวลจริยธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ก.พ. 2563 13:03 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริตและเผยแพร่ประมวลจริยธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 ก.พ. 2563 15:53 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำรายงานเรื่อง นักโทษประหารในมิติทางศาสนาพุทธ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 ก.พ. 2563 16:47 น.)