ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการบุคลากร สำนักงานรัฐมนตรี รายนางสาวพรรณวิภา กระบวนศรี ตำแหน่ง นิติกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 พ.ย. 2565 08:57 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๘) (9 พ.ย. 2565 11:00 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 พ.ย. 2565 15:27 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง นำข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างดำเนินการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อใช้ในการเผยแพร่การครบรอบโครงการกำลังใจฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 พ.ย. 2565 15:25 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง นำข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อพวงมาลาดอกไม้สด ร.5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 พ.ย. 2565 15:35 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถยนต์ส่วนกลางให้แก่สำนักงานยุติธรรมจังหวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (8 พ.ย. 2565 11:53 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำรายงาน เรื่อง การจำแนกประเภทผู้ต้องขังและการกลับไปทำงานเมื่อพ้นโทษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 พ.ย. 2565 16:47 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาเว็บไซต์ และสื่อโซเชียลมีเดีย โครงการกำลังใจฯ ปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 พ.ย. 2565 07:56 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช็คระยะ ๓๐,๐๐๐ กม. และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถส่วนกลางหมายเลขทะเบียน ๑นค ๕๔๖๗ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 พ.ย. 2565 16:15 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำรายงานเรื่อง กระสุนวอชิงตัน : ประวัติศาสตร์ของซีไอเอ การรัฐประหารและการลอบสังหารกับความยุติธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 พ.ย. 2565 15:36 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการกำลังใจฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 พ.ย. 2565 14:57 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) เพื่อเดินทางไปราชการ ณ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัยและพื้นที่ใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 พ.ย. 2565 14:03 น.)