ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำรายงาน เรื่องสุขภาพกายและใจของผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 เม.ย. 2563 15:33 น.)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานจัดซื้อพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 จำนวน ๑ พาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 เม.ย. 2563 14:56 น.)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล ระดับกระทรวงยุติธรรม จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 เม.ย. 2563 14:13 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่องซื้อพานดอกไม้ และตกแต่งสถานที่ในพิธีมอบเกียรติบัตร เข็มเชิดชูเกียรติ และโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 เม.ย. 2563 10:09 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง นำข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานจ้างจัดทำรายงานเรื่อง การสมคบคิด การมีส่วนร่วมของ ภาคอุตสาหกรรมในเรือนจำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 เม.ย. 2563 09:46 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพานดอกไม้สด และตกแต่งสถานที่ในพิธีมอบเกียรติบัตร เข็มเชิดชูเกียรติ และโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 เม.ย. 2563 09:29 น.)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ ระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม 2561 (2วัน) จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 เม.ย. 2563 17:38 น.)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานซื้อพานประดับพุ่มดอกไม้ถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จำนวน ๑ พาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 เม.ย. 2563 17:35 น.)
(ร่าง) ประกาศ และ (ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงโครงสร้างระบบ Cloud Computing สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28 เม.ย. 2563 17:22 น.)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 เม.ย. 2563 16:32 น.)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานจ้างเหมาบริการรถยนต์(รถตู้)ระหว่างวันที่6-7 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 เม.ย. 2563 16:28 น.)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 เม.ย. 2563 16:26 น.)