ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคลากร กองออกแบบและก่อสร้าง ตำแหน่งวิศวกรโยธา ระดับสามัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ก.ย. 2562 14:36 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคลากร กองออกแบบและก่อสร้าง ตำแหน่งสถาปนิก ระดับสามัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ก.ย. 2562 14:31 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคลากร กองออกแบบและก่อสร้าง ตำแหน่งสถาปนิก ระดับภาคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ก.ย. 2562 14:29 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคลากร กองออกแบบและก่อสร้าง ตำแหน่งสถาปนิก ระดับภาคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ก.ย. 2562 14:29 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคลากร กองออกแบบและก่อสร้าง ตำแหน่งสถาปนิก ระดับภาคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ก.ย. 2562 14:27 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการเจาะน้ำบาดาลอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18 ก.ย. 2562 10:39 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องกระดาษใส่เอกสาร จำนวน 500 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ก.ย. 2562 09:21 น.)
ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตชุดงานผลิตภัณฑ์ฝีมือผู้ต้องขังและสื่อประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องตามโครงการกำลังใจฯ โดยวิธีคัดเลือก (17 ก.ย. 2562 13:09 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ยกเลิกการจัดจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) เดินทางไปราชการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ก.ย. 2562 11:35 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ยี่ห้อ HP ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาสที่ 3) โดยวิธีคัดเลือก (16 ก.ย. 2562 17:38 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ก.ย. 2562 17:19 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานกองทุนยุติธรรม เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ของสำนักงานกองทุนยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16 ก.ย. 2562 16:38 น.)