ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช็คระยะ ๓๐,๐๐๐ กม. และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถส่วนกลางหมายเลขทะเบียน ๑นค ๕๓๗๙ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 พ.ย. 2565 09:27 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช็คระยะ ๓๐,๐๐๐ กม. และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถส่วนกลางหมายเลขทะเบียน ๑นค ๕๓๘๐ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 พ.ย. 2565 16:14 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคลากร ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม รายนาย อนุพงษ์ องอาจ ตำแหน่ง นักบริหารจัดการงานยุติธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 พ.ย. 2565 10:50 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) เพื่อเดินทางไปราชการ ณ จังหวัดสุโขทัยและจังหวัดใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 พ.ย. 2565 10:38 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการวิจัยการประเมินโครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 ต.ค. 2565 17:59 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ่านรีโมทกุญแจ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 ต.ค. 2565 16:28 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช็คระยะ ๓๐,๐๐๐ กม. และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถส่วนกลางหมายเลขทะเบียน ๑นค ๕๓๗๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ต.ค. 2565 09:55 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช็คระยะ ๓๐,๐๐๐ กม. และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถส่วนกลางหมายเลขทะเบียน ๑นค ๕๓๗๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ต.ค. 2565 09:53 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อใช้ในการเผยแพร่การครบรอบโครงการกำลังใจฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ต.ค. 2565 09:33 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำรายงาน เรื่อง การฝึกอาชีพการจัดและดูแลต้นกระบองเพชรและไม้อวบน้ำต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ต.ค. 2565 14:20 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพวงมาลาดอกไม้สดสำหรับถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ต.ค. 2565 16:45 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรืื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำรายงานเรื่อง คำแนะนำการป้องกันการกระทำผิดซ้ำและการกลับคืนสู่สังคมของบรรดาผู้กระทำความผิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ต.ค. 2565 16:39 น.)