ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ยกเลิกการจัดจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) เดินทางไปราชการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ก.ย. 2562 11:35 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ยี่ห้อ HP ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาสที่ 3) โดยวิธีคัดเลือก (16 ก.ย. 2562 17:38 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ก.ย. 2562 17:19 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานกองทุนยุติธรรม เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ของสำนักงานกองทุนยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16 ก.ย. 2562 16:38 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) ใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพื่อการขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๒ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ก.ย. 2562 13:45 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคลากร ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม ตำแหน่ง นักบริหารจัดการงานยุติธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ก.ย. 2562 12:49 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคลากร ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม ตำแหน่ง นักบริหารจัดการงานยุติธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ก.ย. 2562 12:48 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคลากร ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม ตำแหน่ง นักบริหารจัดการงานยุติธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ก.ย. 2562 12:47 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคลากร กองบริหารการคลัง ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ก.ย. 2562 12:46 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคลากร กองบริหารการคลัง ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ก.ย. 2562 12:45 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคลากร กองบริหารการคลัง ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ก.ย. 2562 12:44 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคลากร กองบริหารการคลัง ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ก.ย. 2562 12:43 น.)