ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพานดอกไม้สด และตกแต่งสถานที่ในพิธีมอบเกียรติบัตร เข็มเชิดชูเกียรติ และโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 เม.ย. 2563 09:29 น.)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ ระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม 2561 (2วัน) จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 เม.ย. 2563 17:38 น.)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานซื้อพานประดับพุ่มดอกไม้ถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จำนวน ๑ พาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 เม.ย. 2563 17:35 น.)
(ร่าง) ประกาศ และ (ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงโครงสร้างระบบ Cloud Computing สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28 เม.ย. 2563 17:22 น.)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 เม.ย. 2563 16:32 น.)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานจ้างเหมาบริการรถยนต์(รถตู้)ระหว่างวันที่6-7 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 เม.ย. 2563 16:28 น.)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 เม.ย. 2563 16:26 น.)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศใช้ในโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อจัดทำแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อป้องกันการทุจริตระดับกระทรวงยุติธรรม จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 เม.ย. 2563 16:24 น.)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานจ้างทำป้ายชื่อแผ่นโลหะและป้ายชื่อไม้สำหรับติดหน้าประตู จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 เม.ย. 2563 14:19 น.)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อพานพุ่มถวายราชสักการะพระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทรเนื่องในวันคล้้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุขประจำปี จำนวน ๑ พาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 เม.ย. 2563 17:07 น.)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานจ้ัดซื้อพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในอภิลักขิตสมัยคล้ายวันสวรรคต พุทธศักราช 2561 จำนวน ๑ พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 เม.ย. 2563 17:05 น.)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานจัดซื้อของที่ระลึก จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 เม.ย. 2563 17:02 น.)