ข่าวรับสมัคร/แต่งตั้ง/รับโอน

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (24 ก.พ. 2565 09:38 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลและเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม ระดับชำนาญการ (14 ก.พ. 2565 16:10 น.)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง กำหนดวันสอบ และรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ เฉพาะผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งนิติกร และตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (14 ก.พ. 2565 13:45 น.)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง กำหนดวันสอบ และรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ เฉพาะผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) และเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบปฏิบัติ สำหรับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (14 ก.พ. 2565 13:43 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลและเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสถาปนิก ระดับชำนาญการ (11 ก.พ. 2565 13:53 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศ วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (11 ก.พ. 2565 08:55 น.)
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น กระทรวงยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก ข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น (20 ม.ค. 2565 10:17 น.)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง เลื่อนกำหนดวันทดสอบปฏิบัติและสอบประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) สำหรับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (11 ม.ค. 2565 11:00 น.)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง เลื่อนกำหนดวันสอบประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) สำหรับตำแหน่งนิติกร และตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (11 ม.ค. 2565 10:58 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ขอเลื่อนกำหนดวันเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน ของปลัดกระทรวงยุติธรรม (5 ม.ค. 2565 16:17 น.)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมและสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ(ปวช.) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (4 ม.ค. 2565 14:33 น.)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) และเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบปฏิบัติ สังกัดสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม และสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม สำหรับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (30 ธ.ค. 2564 10:00 น.)