# ชื่อไฟล์ วันที่ ดาวน์โหลด
72368 รายงานประจำปี 2564 30 มี.ค. 2565 14:16 น. รายงานประจำปี 2564 ดูแล้ว 11 ครั้ง
58761 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงยุติธรรม 17 ก.ย. 2564 13:10 น. รายงาน ดูแล้ว 30 ครั้ง
58760 รายงานประจำปี ๒๕๖๔ ของ ค.ต.ป.ยธ. 17 ก.ย. 2564 13:03 น. คณะผู้จัดทำ ดูแล้ว 4 ครั้ง
คำนำ สารบัญ_pdf ดูแล้ว 13 ครั้ง
ปก ดูแล้ว 2 ครั้ง
ภาคผนวก ก ระเบียบ คำสั่งแต่งตั้ง ดูแล้ว 1 ครั้ง
ภาคผนวก ข ประมวลภาพ ดูแล้ว 3 ครั้ง
รายงานประจำปี คตป 64 13 ก_ย_ 64 แก้ไข2_pdf ดูแล้ว 19 ครั้ง
53564 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน รอบ ๔ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (งวดเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนมกราคม ๒๕๖๔) 16 มี.ค. 2564 10:35 น. นโยบายและวิธีการตรวจสอบภายในฯ ดูแล้ว 5 ครั้ง
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ฯ ดูแล้ว 2 ครั้ง
ยธ 02011/84 ลว 10 มี.ค. 64 ดูแล้ว 2 ครั้ง
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานฯ รอบ 4 เดือน 2564 ดูแล้ว 9 ครั้ง
แนวทางประกันคุณภาพฯ ดูแล้ว 2 ครั้ง
53130 รายงานประจำปี ๒๕๖๓ 8 ม.ค. 2564 10:06 น. รายละเอียด ดูแล้ว 34 ครั้ง
51528 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงยุติธรรม 14 ต.ค. 2563 10:36 น. รายละเอียด ดูแล้ว 16 ครั้ง
รายละเอียด ดูแล้ว 12 ครั้ง
36253 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงยุติธรรม 10 ต.ค. 2562 15:28 น. รายงาน ค.ต.ป. ประจำกระทรวงยุติธรรม 2562 ดูแล้ว 82 ครั้ง
36252 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงยุติธรรม 12 ต.ค. 2561 10:16 น. รายงาน ค.ต.ป. ประจำกระทรวงยุติธรรม 2561 ครั้งที่ 2 ดูแล้ว 14 ครั้ง
17868 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 1) 23 พ.ค. 2561 14:01 น. รายละเอียด ดูแล้ว 72 ครั้ง
16616 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2) 12 มี.ค. 2561 11:15 น. รายละเอียด ดูแล้ว 18 ครั้ง
16615 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ด้านการบริหารจัดการและด้านการเงินของกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 9 มี.ค. 2561 10:16 น. รายละเอียด ดูแล้ว 14 ครั้ง
11215 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ด้านการบริหารจัดการและด้านการเงินของกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 19 พ.ค. 2560 10:30 น. รายงาน ค_ต_ป_ 2559 ด้านบริหารจัดการและด้านการเงิน_pdf ดูแล้ว 30 ครั้ง