วันที่ 13 มี.ค. 2562 11:22 น.

ก.ยุติธรรม ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อรองรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

อ่านต่อ »

วันที่ 11 มี.ค. 2562 11:23 น.

"ยุติธรรม" ประชุมผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดสำนักงานรัฐมนตรีและสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

อ่านต่อ »

วันที่ 21 ก.พ. 2562 09:51 น.

ม.ล.ปนัดดาฯ บรรยายพิเศษเรื่อง “การเป็นข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาท”

อ่านต่อ »

วันที่ 18 ก.พ. 2562 15:00 น.

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิด“ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ณ เรือนจำกลางนครพนม

อ่านต่อ »

วันที่ 15 ก.พ. 2562 09:45 น.

ม.ล.ปนัดดาฯ บรรยายพิเศษ เรื่อง “การเป็นข้าราชการที่ดี ตามรอยพระยุคลบาท” แก่ข้าราชการใหม่ รุ่นที่ ๖๒ ณ วิทยาลัยมหาดไทย จ.ชลบุรี

อ่านต่อ »

วันที่ 14 ก.พ. 2562 16:44 น.

“ยุติธรรม” เปิดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ เสริมสร้างจิตสำนึกการรับรู้ด้านกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรมให้กับเยาวชน

อ่านต่อ »

วันที่ 13 ก.พ. 2562 16:26 น.

ม.ล.ปนัดดาฯ บรรยายพิเศษ เรื่อง “พระมหากษัตริย์ พ่อของแผ่นดิน” แก่นักเรียน นักศึกษา และอาจารย์ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี จ.สงขลา

อ่านต่อ »

วันที่ 12 ก.พ. 2562 09:39 น.

กระทรวงยุติธรรม ขับเคลื่อนสิทธิมมุษยชนของประเทศไทย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

อ่านต่อ »

วันที่ 11 ก.พ. 2562 21:00 น.

กระทรวงยุติธรรม ร่วมมือ ๒๒ หน่วยงาน​ ลงนามบันทึกข้อตกลง "ความร่วมมือเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน​ เสริมสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน​ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"

อ่านต่อ »

วันที่ 9 ก.พ. 2562 09:00 น.

ม.ล.ปนัดดาฯ​ ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง​ "ความสำคัญของการศึกษาและจริยธรรมสำหรับประเทศไทย"

อ่านต่อ »

วันที่ 8 ก.พ. 2562 14:53 น.

กระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันชาติสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และครบรอบ ๔๐ ปี ของชัยชนะการปฏิวัติอิสลามในสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน

อ่านต่อ »

วันที่ 7 ก.พ. 2562 13:42 น.

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดประชุม การกำหนดทิศทางการพัฒนาสำนักงาน ป.ป.ส. เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน

อ่านต่อ »