วันที่ 14 ม.ค. 2562 14:28 น.

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะ เยี่ยมชมงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”

อ่านต่อ »

วันที่ 14 ม.ค. 2562 09:05 น.

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงยุติธรรมร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ของกระทรวงศึกษาธิการ

อ่านต่อ »

วันที่ 14 ม.ค. 2562 09:04 น.

กระทรวงยุติธรรม จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562

อ่านต่อ »

วันที่ 11 ม.ค. 2562 17:00 น.

กระทรวงยุติธรรม ชี้แจงผลการประชุมทวิภาคีไทย – ลาว ครั้งที่ ๑๗

อ่านต่อ »

วันที่ 10 ม.ค. 2562 16:06 น.

ม.ล.ปนัดดาฯ ปาฐกถาพิเศษแก่หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนครปฐม เรื่อง “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน ตามรอยพระยุคลบาท”

อ่านต่อ »

วันที่ 8 ม.ค. 2562 09:09 น.

“ยุติธรรม” ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบจากพายุปาบึกในพื้นที่ภาคใต้

อ่านต่อ »

วันที่ 7 ม.ค. 2562 15:09 น.

ม.ล.ปนัดดาฯ ตรวจเยี่ยม พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ เรื่อง “หน้าที่ความรับผิดชอบของประชาชนชาวไทย และการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ” แก่เยาวชนศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านอุเบกขา จ.นครปฐม

อ่านต่อ »

วันที่ 3 ม.ค. 2562 17:10 น.

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดโอกาสให้ปลัดกระทรวงยุติธรรมพร้อมคณะ เข้าร่วมอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๒

อ่านต่อ »

วันที่ 3 ม.ค. 2562 13:19 น.

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เข้าเยี่ยมคารวะและอวยพรปีใหม่ประธานศาลฎีกา

อ่านต่อ »

วันที่ 2 ม.ค. 2562 16:03 น.

ม.ล.ปนัดดาฯ ตรวจเยี่ยมสถานพินิจฯ จ.สมุทรปราการ

อ่านต่อ »

วันที่ 2 ม.ค. 2562 16:03 น.

ม.ล.ปนัดดาฯ บรรยายพิเศษ ส่งท้ายปีเก่า ๒๕๖๑ - รับปีใหม่ ๒๕๖๒ ณ บ้านมุทิตา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

อ่านต่อ »

วันที่ 1 ม.ค. 2562 11:09 น.

กระทรวงยุติธรรมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๒

อ่านต่อ »