วันที่ 21 ก.ย. 2561 15:35 น.

“ยุติธรรม” ประชุมคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม เพื่ออำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำให้ประชาชน

อ่านต่อ »

วันที่ 20 ก.ย. 2561 16:32 น.

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ แด่ผู้มีคุณูปการแก่กรมพินิจฯ

อ่านต่อ »

วันที่ 20 ก.ย. 2561 10:09 น.

ม.ล.ปนัดดาฯ บรรยายพิเศษ เรื่อง “การเป็นข้าราชการที่ดีตามรอยเบื้องพระยุคลบาท”

อ่านต่อ »

วันที่ 19 ก.ย. 2561 15:23 น.

ม.ล.ปนัดดาฯ บรรยายพิเศษ เรื่อง 'ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท การน้อมนำสู่การปฏิบัติของผู้เป็นข้าราชการ'

อ่านต่อ »

วันที่ 19 ก.ย. 2561 14:51 น.

กระทรวงยุติธรรม ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

อ่านต่อ »

วันที่ 17 ก.ย. 2561 16:27 น.

กระทรวงยุติธรรม เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมการปฏิรูปกฎหมายล้มละลายในเอเชีย ครั้งที่ 11

อ่านต่อ »

วันที่ 17 ก.ย. 2561 08:27 น.

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่จังหวัดเลย รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน พร้อมให้ความช่วยเหลือ

อ่านต่อ »

วันที่ 14 ก.ย. 2561 17:00 น.

กระทรวงยุติธรรม มอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเข็มเครื่องหมายยุติธรรมธำรง แด่ผู้เกษียณอายุราชการและผู้ทำคุณโยชน์แก่กระทรวงยุติธรรม

อ่านต่อ »

วันที่ 13 ก.ย. 2561 12:33 น.

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเป็นประธาน ในพิธีเปิดอาคารสนามแบดมินตัน ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา

อ่านต่อ »

วันที่ 12 ก.ย. 2561 13:49 น.

“ก.ยุติธรรม” แสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๑

อ่านต่อ »

วันที่ 12 ก.ย. 2561 13:48 น.

ม.ล.ปนัดดาฯ บรรยายพิเศษ เรื่อง “ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” ณ มหาวิทยาลัยพะเยา

อ่านต่อ »

วันที่ 12 ก.ย. 2561 08:59 น.

“กระทรวงยุติธรรม” จัดกิจกรรม Be beyond the leaders เสริมสร้างและพัฒนาทักษะภาวะผู้นำให้บุคลากรเป็นผู้นำที่มีคุณภาพ

อ่านต่อ »