ประมวลภาพรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในงานสถาปนากระทรวงยุติธรรมครบรอบ 127 ปี