การบริการประชาชน เพื่ออำนวยความยุติธรรม
MOJ e-Service Portal

ค้นหาบริการ
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น
Mobile Application

 

ฐานข้อมูลนักจิตวิทยาฯ

ฐานข้อมูลนักจิตวิทยาฯ

สามารถค้นหารายชื่อผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับกระทรวงยุติธ...

android
ระบบบริการประชาชน (DopService)

ระบบบริการประชาชน (DopService)

แอปพลิเคชั่นบริการประชาชน กรมคุมประพฤติ - สำหรับค้นหาหน่วยงาน/เบอร์โทร กลุ่มงาน/กองงาน/สำนักงาน ต่าง...

android
แอปพลิเคชันคุมประพฤติ

แอปพลิเคชันคุมประพฤติ

แอพพลิเคชั่นสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ -ข้อมูลการคุมความประพฤติ -แผนการคุมความประพฤติ -ข่าวสาร -แจ้ง...

android
กรมบังคับคดี บริการสืบค้นข้อมูลกรมบังคับคดี (LED Debt InFo)

กรมบังคับคดี บริการสืบค้นข้อมูลกรมบังคับคดี (LED Debt InFo)

LED Debt Info Mobile Application : - ตรวจสอบข้อมูลอายัดเงินในคดี - ตรวจสอบยอดหนี้คงเหลือ - สะดวก ประ...

android
การตรวจสอบธุรกิจแชร์ลูกโซ่

การตรวจสอบธุรกิจแชร์ลูกโซ่

แอปพลิเคชั่น "แชร์ลูกโซ่" เป็นแอพพลิเคชั่นที่ใช้ในการตรวจสอบความเสี่ยงเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่เบื้องต้นเท...

android iOS
การตรวจสอบสถานะการดำเนินงานคดีพิเศษ

การตรวจสอบสถานะการดำเนินงานคดีพิเศษ

กรมสอบสวนคดีพิเศษให้ประชาชนตรวจสอบสถานะคดีพิเศษ ตรวจสอบสถานะเรื่องร้องเรียน และร้องเรียน ร้องทุกข์ แ...

android iOS